nejmodernější příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia
ONLINEKURZ - ČESKÝ JAZYK


Příprava na přijímací zkoušky na gymnázia

Pravopisná cvičení a přijímačkové testy


@ rychlá a přehledná práce
okamžité vyhodnocení
@ cena pouze 499,- Kč
@ přístup kdekoliv přes internet