Český jazyk a matematika 2020

Aktuálně: Vzhledem k aktuální situaci není možné pořádat přijímací zkoušky nanečisto v prostorách Gymnázia Jana Nerudy.

Nevyzvednuté opravené testy z prezenčních termínů před uzavřením škol je možné získat v elektronické podobě po předchozí telefonické domluvě. Kontaktní tel.: 736759198

 

(16.3.2020)

Prodloužená možnost náhradní zkoušky  do 19. 3.
Náhradní varianta přijímacích zkoušek nanečisto – termín 14. 3. (prodlouženo do 19. 3.)

Vzhledem k aktuální situaci nebude možné pořádat přijímací zkoušky nanečisto v prostorách Gymnázia Jana Nerudy. Nabízíme proto náhradní řešení.

Přijímací zkoušky nanečisto se uskuteční v domácím prostředí při splnění těchto podmínek:

 1. Děti se nemusí nikde hlásit. Po zaplacení (připsání platby na účet) Vás automaticky zařadíme mezi účastníky a zašleme Vám na Vaši emailovou adresu kompletní zadání a záznamový arch (nejdříve v sobotu).
 2. Žáci mohou řešit plnohodnotné testy dle svých časových dispozic od soboty 14. do čtvrtka 19. 3. 2020
 3. Žák má na vypracování ČJ maximálně 60 minut na vypracování M maximálně 70 minut.
 4. Pracuje sám bez cizí pomoci a bez jakýchkoliv informačních zdrojů.
 5. Zadání s nikým dále nesdílí.
 6. Vypracované záznamové archy žák či rodič naskenuje a ve formátu PDF odešle na e-mail: nanecisto@onlinekurzy.cz  co nejdříve (nejpozději však do 19. 3. 2020 do 21.00 hodin). Pozdě odevzdané nebo nečitelné archy nebudou hodnoceny.
 7. Opravené záznamové archy spolu se správným řešením Vám pošleme do soboty 21. 3. 2020  na Vaši emailovou adresu.
 8. Součástí hodnocení bude získaný počet bodů, úspěšnost a pořadí.
 9. Platba musí být připsána na účet nejpozději do 19. 3. 2020 do 13.00 hodin.
 10. Zpráva pro příjemce musí obsahovat Vaši emailovou adresu, kam můžeme zadání poslat.
 11. Zaplacením na uvedený účet potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami.
 • Číslo účtu: 203993938/0300
 • Cena: 600,- Kč (300,- Kč – pouze jeden předmět)
 • Variabilní symbol ČJ + M:  101   (pouze ČJ: 102, pouze M: 103)
 • Zpráva pro příjemce:  (vaše emailová adresa)

 

(11.3.2020)

Opravené testy z minulých termínů

Opravené testy z minulých termínů je možné vyzvednout na vrátnici školy v pátek 13. 3. od 8.00 do 18.00 hod. a v pondělí 16. 3. od 8.00 do 14.00 hodin.

 

 

Obecné informace pro řádné termíny

Všechny testy jsou upraveny podle nových požadavků na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia.

Modelové testy odpovídají rozsahem i stylem zpracování reálným přijímacím zkouškám. Český jazyk a matematika odpovídají státní podobě přijímacích zkoušek. Studenti mají možnost změřit své síly s ostatními uchazeči a zjistit, kterým směrem zacílit svou přípravu.

Přijímací zkoušky se budou konat vždy v pátek nebo v sobotu v budově Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1. Termíny viz zde.

Uchazeči se na přijímací zkoušky nanečisto nemusí předem hlásit. Jedinou podmínkou je včasný příchod. Na test si přineste s sebou psací potřeby, rýsovací potřeby a přezutí.

Při jedné návštěvě si uchazeč může vyzkoušet oba testy. Je ovšem možné přijít pouze na Vámi zvolený test v kteroukoliv uvedenou dobu. Každý test trvá 60 minut.

V každém termínu jsou samozřejmě zadávány jiné sady testů, je tedy jen na Vás, kolikrát využijete této nabídky velice účinné přípravy. Opravené testy budou k dispozici nejpozději v pátek následujícího týdne na vrátnici Gymnázia Jana Nerudy, kde si je můžete proti podpisu vyzvednout.

Součástí oprav je bodové ohodnocení a pořadí, v jakém se umístil testovaný mezi ostatními uchazeči.

Cena jednoho testu z jednoho předmětu je 300,- Kč. Platba probíhá pouze v hotovosti na místě.

Doporučujeme vyzkoušet si testy co nejdříve, abyste měli čas doplnit si učivo, které Vám v testech dělalo potíže.