Český jazyk a matematika

2024

Přijďte si vyzkoušet své znalosti a dovednosti a poznat prostředí střední školy!

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat vždy v pátek nebo v sobotu v budově Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1. Termíny viz zde.

Všechny testy jsou upraveny podle současných požadavků na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia.

Modelové testy odpovídají rozsahem i stylem zpracování reálným přijímacím zkouškám. Český jazyk a matematika odpovídají státní podobě přijímacích zkoušek (CERMAT). Studenti mají možnost změřit své síly s ostatními uchazeči a zjistit, kterým směrem zacílit svou přípravu.

Uchazeči se na přijímací zkoušky nanečisto nemusí předem hlásit. Jedinou podmínkou je včasný příchod. Na test si přineste s sebou psací potřeby, rýsovací potřeby a přezutí.

Při jedné návštěvě si uchazeč může vyzkoušet oba testy. Je ovšem možné přijít pouze na Vámi zvolený test v kteroukoliv uvedenou dobu. Test z českého jazyka trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut.

V každém termínu jsou samozřejmě zadávány jiné sady testů, je tedy jen na Vás, kolikrát využijete této nabídky velice účinné přípravy. Opravené testy budou k dispozici nejpozději v pátek následujícího týdne na vrátnici Gymnázia Jana Nerudy, kde si je můžete proti podpisu vyzvednout.

Součástí oprav je bodové ohodnocení a pořadí, v jakém se umístil testovaný mezi ostatními uchazeči.

Cena jednoho testu z jednoho předmětu je 400,- Kč. Platba probíhá pouze v hotovosti na místě.

Doporučujeme vyzkoušet si testy co nejdříve, abyste měli čas doplnit si učivo, které Vám v testech dělalo potíže.