Český jazyk a matematika 2021

Aktuálně:
Vzhledem k aktuální situaci není možné zatím pořádat přijímací zkoušky nanečisto v prostorách Gymnázia Jana Nerudy. Nabízíme proto náhradní řešení. 

 

2. online termín: 19. 3 – 23. 3. 2021 

Přijímací zkoušky nanečisto se uskuteční v domácím prostředí při splnění těchto podmínek:

 1. Děti se nemusí nikde hlásit. Po zaplacení (připsání platby na účet) Vás automaticky zařadíme mezi účastníky a 19. 3.  v 8.00 Vám zašleme na Vaši emailovou adresu kompletní zadání a záznamový arch.
 2. Žáci mohou řešit plnohodnotné testy dle svých časových dispozic od pátku 19.3. do úterý 23.3. 2021
 3. Žák má na vypracování ČJ maximálně 70 minut na vypracování M maximálně 85 minut.
 4. Pracuje sám bez cizí pomoci a bez jakýchkoliv informačních zdrojů.
 5. Zadání s nikým dále nesdílí.
 6. Vypracované záznamové archy žák či rodič naskenuje a ve formátu PDF odešle na e-mail: nanecisto@onlinekurzy.cz  co nejdříve (nejpozději však do 23. 3. 2021 do 24.00 hodin). Pozdě odevzdané nebo nečitelné archy nebudou hodnoceny.
 7. Opravené záznamové archy spolu se správným řešením Vám pošleme do středy 31.3. 2021  na Vaši emailovou adresu.
 8. Součástí hodnocení bude získaný počet bodů, úspěšnost a pořadí.
 9. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději do 19. 3. 2021 do 7.00 hodin.
 10. Zpráva pro příjemce musí obsahovat Vaši emailovou adresu, kam můžeme zadání poslat.
 11. Zaplacením na uvedený účet potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami.
 • Číslo účtu: 203993938/0300
 • Cena: 600,- Kč (300,- Kč – pouze jeden předmět)
 • Variabilní symbol ČJ + M:  101   (pouze ČJ: 102, pouze M: 103)
 • Zpráva pro příjemce:  (vaše emailová adresa)

 

Obecné informace o testech

Všechny testy jsou upraveny podle nových požadavků na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia.

Modelové testy českého jazyka i matematiky odpovídají rozsahem i stylem zpracování reálným přijímacím zkouškám (Cermat). Studenti mají možnost změřit své síly s ostatními uchazeči a zjistit, kterým směrem zacílit svou přípravu.

V každém termínu jsou samozřejmě zadávány jiné sady testů.

 

 

 

 

Informace pro případné prezenční termíny (pouze pokud situace umožní)

Prezenční přijímací zkoušky nanečisto se budou konat vždy v sobotu v budově Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1. Termíny viz zde.

Uchazeči se na přijímací zkoušky nanečisto nemusí předem hlásit. Jedinou podmínkou je včasný příchod. Na test si přineste s sebou psací potřeby, rýsovací potřeby a přezutí.

Při jedné návštěvě si uchazeč může vyzkoušet oba testy. Je ovšem možné přijít pouze na Vámi zvolený test v kteroukoliv uvedenou dobu. Každý test trvá 60 minut.

V každém termínu jsou samozřejmě zadávány jiné sady testů, je tedy jen na Vás, kolikrát využijete této nabídky velice účinné přípravy. Opravené testy budou k dispozici nejpozději v pátek následujícího týdne na vrátnici Gymnázia Jana Nerudy, kde si je můžete proti podpisu vyzvednout.

Součástí oprav je bodové ohodnocení a pořadí, v jakém se umístil testovaný mezi ostatními uchazeči.

Cena jednoho testu z jednoho předmětu je 300,- Kč. Platba probíhá pouze v hotovosti na místě.

Doporučujeme vyzkoušet si testy co nejdříve, abyste měli čas doplnit si učivo, které Vám v testech dělalo potíže.