Koncepce PZN

Základní informace

Přijímací zkoušky nanečisto jsou účinnou pomocí při přípravě na ostré testování. Navazují tak na cílenou výuku v přípravných kurzech.

Kurzy i přijímačky nanečisto jsou připravovány profesory Gymnázia Jana Nerudy s dlouholetými zkušenostmi.

Uchazeči přicházejí do prostředí gymnázia, kam mnozí z nich směřují, a mají zde možnost změřit své síly s reálnou konkurencí. Dostávají se jim do rukou testy odpovídající stylem a způsobem zpracování reálným testům, s nimiž se setkají u přijímacích zkoušek. Učí se rozvrhnout síly, soustředit se, pracovat odbytně a zvykají si na specifický styl zadání nových jednotných testů z českého jazyka a z matematiky.

Naši absolventi kurzů a účastníci přijímaček nanečisto měli během reálného přijímacího řízení v minulých letech značný úspěch. Domníváme se, že je to výsledek jejich pilné práce, cílené dlouhodobé přípravy a jasného zaměření na nové požadavky jednotných přijímacích zkoušek, s nimiž se v kurzech a v přijímacích zkouškách nanečisto setkávají.

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto nejsou pouze signálem, jak na tom uchazeč momentálně je, co mu jde a co nikoliv, ale jsou také návodem, jak a co se má učit, na co se má ještě připravit.

Zajímavým zjištěním pro žáky může být i fakt, že poměrně malý bodový rozdíl může velmi ovlivnit pořadí, v jakém se umístili. Sami si pak odvodí, že každý jednotlivý bod může ovlivnit jejich budoucí směřování, a proto se pečlivější příprava vyplácí.

Opravené přijímací zkoušky jsou hodnoceny bodováním, procentem úspěšnosti a pořadím, v jakém se uchazeč umístil mezi ostatními účastníky. Žákům nicméně doporučujeme, aby velkou pozornost věnovali vypsaným či vyznačeným správným řešením a zdůvodněním ve všech případech, kde chybovali.